bz log

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw

 

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 19,20,22.05. 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Harmonogram wydawania żywności 2020r.w ramach Programu POPŻ Gmina Krasnystaw

L.p.  Data  Godzina Miejscowość
1.  19.05.2020r. Od 9:00 do 11:00 Siennica Nadolna - wieś
2. 20.05.2020r. Od 9:00 do 11:00 Os. Cukrowni
3. 22.05.2020r. Od 9:00 do 11:00 Stężyca Łęczyńska,
Stężyca Nadwieprzańska,
Stężyca - kolonia,
4. 26.05.2020r. Od 9:00 do 11:00 Zażółkiew,
Latyczów,
Rońsko
5. 27.05.2020r. Od 9:00 do 11:00 Niemienice,
Niemienice - kolonia,
Małochwiej Duży,
Małochwiej Mały,
6. 29.05.2020r. Od 9:00 do 11:00 Białka,
Wincentów,
Widniówka,
Krynica
7. 01.06.2020r. Od 9:00 do 11:00 Bzite,
Czarnoziem,
Józefów
8. 02.06.2020r. Od 9:00 do 11:00 Ostrów Krupski,
Krupe
9. 04.06.2020r. Od 9:00 do 11:00 Krupiec,
Zakręcie,
Jaślików

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi. Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
  2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
  3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
  4. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
  5. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
  6. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.
  7. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności możemy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: 82 576 65 93 lub 82 675 22 16.
  8. Żywność nie będzie wydawana osobom niestosującym się do w/w zaleceń.