Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Dodatki mieszkaniowe

Ogólne zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych

Czytaj więcej...