Dodatki mieszkaniowe

Ogólne zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych

Czytaj więcej...

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Czytaj więcej...