Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna ???

Ulotka Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna

Co każdy rodzić powinien wiedzieć o prawidłowym odżywianiu?

Ulotka Co każdy rodzic powienien wiedzieć o prawidłowym odżywianiu

Działania realizowane w ramach podprogramu 2017

   Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Od połowy września 2017 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej...

.

pomoc zywnosciowa