Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

logo1

W okresie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”.

Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. W celu podniesienia jakości i efektywności pracy między innymi przeprowadzony zostanie cykl warsztatów przybliżających nowy Model realizacji usług o określonym standardzie, kadra Ośrodka weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach oraz doposażone zostaną stanowiska pracy.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 403 712,50 zł.