stowGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01 września 2021r. do 31 października 2021r. prowadzone są zapisy do otrzymania
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021r.


Gminny Ośrodek prosi o zgłaszanie się od 01 września do 31 października 2021 w godzinach 7:00 do 15:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej ( np. decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu, nakaz podatkowy).

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ:

  1. Kryterium dochodowe:
    • dla osoby samotnie gospodarującej 1 542,20zł
    • dla osoby w rodzinie 1 161,60 zł
  2. Trudna sytuacja określona w art.7 ust. pomocy społecznej

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (82) 576 65 93 lub (82) 576 22 16