Drukuj

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
„Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” (1styczeń – 31 grudzień 2022r.) - dotyczy całego województwa lubelskiego;

Głównym celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

   Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

   Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit usług opieki na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
Osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej powinny posiadać:
Osoba ubiegająca się o opiekę wytchnieniową powinna dostarczyć poszczególne dokumenty:

 

 

1

2

3

4

5