ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ w 2019r.

Świadczenie wychowawcze 500+

Miesiąc  Świadczenie wychowawcze
I 22
II 22
III 22
IV 22
V 22
VI 21
VII 22
VIII 22
IX 23
X 29
XI 22
XII 20


Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe i okresowe

Miesiąc  Zasiłki Stałe i
Zasiłki Okresowe 
I 25
II 22
III 27
IV 26
V 28
VI 26
VII 26
VIII 27
IX 27
X 25
XI 26
XII 20


Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego w 2019 r.

Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych i
Funduszu alimentacyjnego w 2019 r.

Miesiąc  A-M N-Ż Fundusz aliment.
I 17 18 25
II 18 19 25
III 18 19 25
IV 17 18 25
V 17 20 24
VI 18 19 25
VII 18 19 25
VIII 19 20 26
IX 18 19 25
X 17 18 25
XI 19 20 25
XII 17 18 23


Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.