Środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego.

1

Projekt pilotażowy realizowany przez Powiat Krasnystaw/ Powiatowy Urząd Pracy
w Krasnymstawie, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana

Celem projektu było zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej kobiet – matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Do zadań Partnera Gminy Krasnystaw należało:

 • Rekrutacja uczestników do projektu
 • Organizacja dwóch szkoleń:
 • ”Podstawy obsługi komputera i Internetu w ramach certyfikatu ECDL ( 80 godzin)\
 • WIZAŻ ( 40 godzin),
 • Zorganizowanie warsztatów z psychologiem dla 10 uczestniczek w łącznym wymiarze po 40 godzin ( 4 godz. indywidualnie – styczeń 2022r.),
 • Warsztaty z terapeutą podniesienie motywacji dla 10 uczestniczek w łącznym wymiarze po 40 godzin ( 4 godz. indywidualnie – styczeń 2022r.)

W ramach projektu zorganizowano szkolenia:

 1. Podstawy obsługi komputera i Internetu w ramach Certyfikatu ECDL” w celu nabycia podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania komputera w ilości 80 godzin w okresie od 26.04.2022r. do 19.05.2022r..
  Zakres szkolenia obejmował:
  1. Podstawy pracy z komputerem – 25 godzin
  2. Podstawy pracy w sieci- 27 godzin,
  3. Przetwarzanie tekstu – 28 godzin.
 2. „Wizaż” w wymiarze 40 godzin dla 8 osób, uczestniczek projektu, powracających na rynek pracy, realizowany w okresie od 30.03.2022r. do 08.04.2022r.

Uczestniczki szkolenia otrzymały zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i z powrotem oraz stypendium szkoleniowe, możliwość odbycia stażu oraz zatrudnienie na okres 3 miesięcy.

Doradztwo i szkolenia zorganizowała firma Centrum Edukacji , Profilaktyki i Leczenia Uzależnień WINDA ul. PCK 18 a, która solidnie i obowiązkowo wypełniała powierzone zadania organizacyjne.

3

 

4

 

2