Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS

 

Wraz z końcem maja 2020 roku nasz Ośrodek zakończył, realizowany przez ostatnie 13 miesięcy  Projekt pn. ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie”. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0264/18-00 z dnia 23.05.2019 zawarta z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Instytucją Pośredniczącą;  Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój; Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Czytaj więcej...

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Harmonogram wsparcia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

harmonogram

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

harmonogram wsparcia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wpłynęła 1 oferta na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Eksperta ds. wdrażania zmian w projekcie „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie",

Czytaj więcej...

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

logo1

W okresie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

logo1
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie”,

który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:
EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS

logo1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt:

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie”.

  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  • Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
  • Okres realizacji: od 1.05.2019 r. do 31.05.2020 r.
  • Projekt dofinansowany ze środków UE.

Cel główny projektu to wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Krasnymstawie.