Krasnystaw, dnia 09.02.2021

Dotyczy: Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

 

   Działając w imieniu Zamawiającego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuję, iż po zatwierdzeniu planu finansowego nie przewiduje się w 2021 roku zamówień powyżej 130 000 zł podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2021 r.

 

Kierownik                      
Gminnego Ośrodka               
Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Sławomir Bałabaj