W związku z pilną potrzebą podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID–19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że pod numerami telefonu 609920015 w godzinach 15:00 - 19:00 będzie pełniony dyżur telefoniczny w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronowirusa (Covid-19) na terenie naszego kraju oraz mając na względzie bezpieczeństwo Państwa i Waszych rodzin zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, jedynie do załatwienia spraw wymagających osobistego stawiennictwa (sprawy pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Z poważaniem                

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasnymstawie