Świadczenie wychowawcze 500+

Miesiąc  Świadczenie wychowawcze
I 21
II 22
III 22
IV 21
V 23

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2022 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 19 25
II 18 24
III 17 24
IV 15 25
V 18 24
VI 20 24
VII 19 25
VIII 18 24
IX 19 23
X 18 25
XI 18 25
XII 16 22

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 27
II 25
III 25
IV 26
V 26
VI 27
VII 26
VIII 26
IX 26
X 26
XI 25
XII 20

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.