Świadczenie wychowawcze 500+

Miesiąc  Świadczenie wychowawcze
I 22
II 22
III 22
IV 22
V 24
VI 22
VII 22
VIII 23
IX 22
X 22
XI 22
XII 17

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2021 r.
Miesiąc Świadczenia
rodzinne
Fundusz
aliment.
I 18 25
II 17 24
III 17 24
IV 19 23
V 17 24
VI 17 24
VII 19 23
VIII 17 24
IX 17 24
X 18 25
XI 17 24
XII 17 22

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 26
II 24
III 25
IV 26
V 25
VI 25
VII 26
VIII 25
IX 27
X 26
XI 25
XII 20

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.