Świadczenie wychowawcze 500+

Miesiąc  Świadczenie wychowawcze
I 22
II 21
III 23
IV 22
V 22
VI 22
VII 22
VIII 24
IX 22
X 22
XI 23
XII 21

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych
i Funduszu alimentacyjnego w 2020 r.
Miesiąc A-M N-Ż Fundusz aliment.
I 17 20 24
II 17 18 24
III 18 19 25
IV 17 20 24
V 18 19 25
VI 17 18 24
VII 17 20 24
VIII 18 19 25
IX 17 18 24
X 19 20 23
XI 17 18 24
XII 17 18 22

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.

 

Miesiąc  Zasiłki Stałe i 
Zasiłki Okresowe 
I 29
II 27
III 27
IV 28
V 28
VI 26
VII 29
VIII 27
IX 28
X 28
XI 27
XII 21

 

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z GOPS w Krasnymstawie. Ośrodek nie odpowiada, za czas zaksięgowania środków na kontach świadczeniobiorców.