Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej


   Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach części drugiej Programu „Czyste Powietrze” (w związku z którą wnioskodawcy będą potrzebować zaświadczeń o dochodach).


   Wzór żądania wydania zaświadczenia na potrzeby tego programu znajduje się poniżej (format pdf).

Do pobrania:

pdf ico
  Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej wzór zaświadczenia czyste powietrze.pdf

 2