kdr

 

 

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

konsultacje

GOPS w Krasnymstawie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poszukuje osób do świadczenia usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

500

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021-2022 od 1 kwietnia 2021 r. można składać także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem poczty.

W związku z pandemią korona wirusa zwracamy się z prośbą o wrzucanie wypełnionych wniosków o świadczenie wychowawcze do skrzynki podawczej oznakowanej i wystawionej w przedsionku Urzędu Gminy w Krasnymstawie.

as

Powiat Krasnostawski przystąpił w 2021 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MRPiPS logo

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystąpił w roku 2021 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021