program Senior plakat

 

Dofinansowano z dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu państwa
Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + edycja 2024”

Programu wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Całkowity koszt zadania: 71 783,56 zł

Dofinansowanie: 32 760,00 zł