logo1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt:

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie”.

  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  • Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
  • Okres realizacji: od 1.05.2019 r. do 31.05.2020 r.
  • Projekt dofinansowany ze środków UE.

Cel główny projektu to wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Krasnymstawie.