pomost

Już od 4 września została uruchomiona „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. W ramach tej inicjatywy można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

Czytaj więcej ...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.), od dnia 01.01.2024r. wprowadza zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim;
  • cudzoziemcom:

wheelchair, wózek inwalidzki , znak

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

images

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na okres od września do grudnia 2023 r.

   Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

log

 

Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ Paczki Plus odbędzie się w dniach 21-22.08.2023 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, informuje o możliwości składania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024, w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, od dnia 1 lipca 2023 r., oraz w tradycyjnej formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie od dnia 1 sierpnia 2023 r.