help 1300942 640


Z uwagi na okres zimowy zwracamy się z apelem do Mieszkańców Gminy Krasnystaw o nie pozostawanie obojętnym na losy innych osób, które z uwagi na niskie temperatury narażone są na niebezpieczeństwo.

zarowka3   W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

zakup w

Szanowni Państwo,
w związku z procedowaniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” samorząd Gminy Krasnystaw przekazał do Wojewody Lubelskiego deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.

logo MRiPS jpg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Diagnoza potrzeb
w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. Z 2020r. poz. 1787 z poźn. zm.)

 

dodatek w

DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA
OPALANE PELLETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM


Od 22 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie: