Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, informuje o możliwości składania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024, w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, od dnia 1 lipca 2023 r., oraz w tradycyjnej formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie od dnia 1 sierpnia 2023 r.

    Wnioski na świadczenia rodzinne można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia pod linkiem: https://empatia.mpips.gov.pl/.

UWAGA

    Osoby, które złożą wniosek o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2023r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Aktualne wzory wniosków na świadczenia rodzinne oraz załączniki do wniosków, do pobrania są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.