Gmina Krasnystaw

 • Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnym stawie, Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4,
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4,

 Powiat krasnostawski

 • Fundacja na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych – Ratunek ul. Sobieskiego 4b, 22 -300 Krasnystaw
 • Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, ul. Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
 • Stowarzyszenie Integracyjne „Winda” 22-300 Krasnystawul. Okrzei 4/5


Województwo lubelskie

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” ul. Lubelska 16, 23-400 Biłgoraj
 • Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR ul. Probostowo 6A, 20-089 Lublin
 • Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii ul. Godebskiego 5/3, 20-045 Lublin
 • Chełmskie Stowarzyszenie Klubów Abstynenta "ODNOWA" ul. Reformacka 24, 22-100 Chełm
 • Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Jedność 43, 22-100 Chełm
 • Dom św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży. Ognisko Wychowawcze ul. Ks. Michała Słowikowskiego 1 A, 20-124 Lublin
 • Dom Dziecka im. J. Korczaka ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
 • Klub Abstynenta "RODZINA II" Plac T. Kościuszki 7, 21-230 Sosnowica
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym „AGAPE" - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
 • Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA" Oddział Miejski w Białej Podlaskiej ul. Reformacka 9, 21-500 Biała Podlaska
 • Klub Abstynenta "KROKUS" ul. Lubelska 24A,22-170 Rejowiec Fabryczny
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Lwowska 21, 22-100 Chełm
 • Miejski Ośrodek dla Ofiar Dotkniętych Przemocą w Rodzinie Bazylianówka 44, 20-044 Lublin
 • Miejsko – Gminny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Al. Jana Pawła II 25, 22-200 Włodawa
 • Miejskie Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Jedność 43, 22-100 Chełm
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Sadowa 51A, 22-400 Zamość
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Fabryczna 2B, 24-200 Bełżyce
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Sworska 44, 21-50 Biała Podlaska
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Pileckiego 12, 23-100 Bychawa
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kościelna 53, 21-200 Parczew
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Kijany 4, 21-077 Spiczyn
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Wyspiańskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Partyzantów 3B, 22-470 Zwierzyniec
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia z siedzibą w Konstantynowie, ul. Piłsudskiego 27, 21-543 Konstantynów
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, Punkt Konsultacyjny, GPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski
 • Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
 • Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 61, 21-4100 Łuków
 • Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Szpitalna 53B, 22-100 Chełm
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Powstańców Warszawy 8, 22-100 Chełm
 • Powiatowy Dom dla Matki - Poradnia Rodzinna ul. Sikorskiego 19, 23-200 Kraśnik
 • Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 • Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GKRPA ul. Gminna 18, 22-100 Chełm
 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc, ul. Stacyjna 6, 21-500 Biała Podlaska
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi i Przemocy w Rodzinie ul. Wojska Polskiego 132, 21-550 Terespol
 • Punkt Informacyjno – Interwencyjny ds. Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „KORAB” ul. Wiśniowa 4/54, 21-040 Świdnik
 • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Plac Jana Pawła II 3, 21-350 Międzyrzec Podlaski
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień przy Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Skrzetuskiego 7, 21-400 Łuków
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Partyzantów 5 pok. 21, 22-400 Zamość
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny MGKRPA ul. Zamojska 13, 23-440 Frampol
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ul. Lubelska 32 pok. 206, 24-120 Kazimierz Dolny
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień Przy Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
 • Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Rynek 3/3, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej. Stowarzyszenie „STOP” ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Poradnictwa Odwykowego przy OPS w Kocku ul. Krasickiego 27, 21-150 Kock
 • Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym i Dotkniętych Przemocą Domową przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Filia nr 2 ul. Startowa 11, 20-352 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Filia nr 2 ul. Kresowa 9, 20-215 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia nr 5 ul. Nałkowskich 114, 20-470 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problem Alkoholowym i Osób Dotkniętych Przemocą Domową ul. Piekarska 27, 20-402 Lublin
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów przy Urzędzie Gminy w Lubartowie ul. Lubelska 18 A, 21-100 Lubartów
 • Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu ul. Kościuszki 111, 22-360 Rejowiec
 • Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza „MISERICORDIA” ul. Głuska 138, 20-380 Lublin
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny ul. Chopina 14, 20-023 Lublin
 • Rodzinny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Promyk” ul. Aleja Tysiąclecia 2B, 23-200 Kraśnik
 • Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "Nadzieja" ul. Bulwary 12A, 21-300 Radzyń Podlaski
 • Stowarzyszenie VERUM ul. Niecała 4, 20-470 Lublin
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie w Konstancinie ul. Piłsudskiego 27, 21-543 Konstantynów
 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce
 • Świetlica Terapeutyczna ul. Powstańców Warszawy 4, 22-100 Chełm
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy Parafii PW. św. Wojciecha ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy Parafii Archikatedralnej ul. Królewska 10, 20-109 Lublin
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy Parafii św. Maksymiliana w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 27, 20-359 Lublin
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Pod niebem” ul. Pogodna 7, 20-337 Lublin
 • Świetlica „METANOIA" nr 1 ul. Mickiewicz 24, 20-433 Lublin
 • Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” ul. Mickiewicza, 21-543 Konstantynów
 • Wojewódzka Przychodnia Odwykowa ul. Abramowicka 2F, 22-100 Chełm
 • Zespół Placówek Opiekuńczych. Pogotowie Opiekuńczych ul. Lubelska 63, 21-560 Międzyrzec Podlaski
 • Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 ul. Powstańców Warszawy 8, 22-100 Chełm
 • Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny dom" ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin


Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie