Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wpłynęła 1 oferta na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Eksperta ds. wdrażania zmian w projekcie „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie",

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Wobec powyższego zamówienie pozyskał Pan Marcin Dudek.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania