W dniu 22 listopada 2023 r. Pracownicy socjalni i osoby, które swoje życie związały z pomocą społeczną odebrały odznaczenia państwowe i wyróżnienia podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

    Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą uczynili służbę drugiemu człowiekowi za ich zaangażowanie i zrozumienie. Wzięli w nim udział wojewoda lubelski Lech Sprawka, prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz i wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik. Tegoroczne obchody były szczególne. W sierpniu br. upłynęła 100 rocznica uchwalenia przez Sejm II RP pierwszej ustawy o opiece społecznej.
Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

    Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostały wręczone Medale za Długoletnią Służbę.
Osoby zasłużone odebrały także okolicznościowe dyplomy uznania wojewody. Wyróżnienia zostały nadane za wieloletnią pracę, wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej, wdrażanie nowatorskich rozwiązań w obszarze polityki społecznej.

    Dyplomy stanowiły także podziękowanie dla zespołów pracowników oraz instytucji, które poprzez całokształt swoich działań tworzą warunki do prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej, zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju dzieci pozbawionych opieki, a także udzielają wsparcia dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

    W gronie laureatów w kategorii indywidualnej znalazła się Pani Agnieszka Sulikowska, inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

    Natomiast w kategorii zespołowej dyplom uznania otrzymali Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Serdecznie Gratulujemy.

 

dyplom Agnieszka

 

dyplom